Bestaande activiteiten
Zo veel mogelijk activiteiten die al plaatsvonden in het Dienstencentrum Janke Tromp zullen worden overgenomen als eigen activiteiten van Doarpshûs De Treffe.

Nieuwe activiteiten
We gaan in de komende maanden actief met onze vrijwilligers en met de inwoners van Warns en omstreken aan de slag om nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor Doarpshûs De Treffe. Daarbij gaan we ook de gymzaal en het sportveld betrekken. Dit zijn activiteiten die passen binnen onze doelen en door ons zelf of samen met anderen georganiseerd worden.

Sociale activiteiten
Verder gaat Dorpsbelang Warns een pilot aan met Dorpsbelang Woudsend of we ook moeilijker bereikbare inwoners kunnen betrekken bij ons Doarpshûs. Door activiteiten te ontwikkelen die bij wensen en behoeften van deze inwoners aansluiten en waar mogelijk hen ook een functie te geven in het Doarpshûs.

Beleidsplan
In het beleidsplan van oktober 2020 (zie de pagina Visie en ideeën) gaan we uitvoerig in op onze doelen en welke activiteiten we de komend periode willen ontwikkelen.