Binnen de gemeente Sudwest-Fryslan spelen belangrijke thema’s binnen de transformatie van het sociale domein. Dit betekent onder meer dat de gemeente wil onderzoeken hoe bijvoorbeeld een dorpsgemeenschap meer zelf voor kwetsbare inwoners kan zorgen, zodat het gemeentelijke zorgbudget minder belast wordt.

Door de ontwikkelingen rondom de oprichting dorpshuis, ziet de gemeente Warns als een dorp dat als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere dorpen. Dorpsbelang heeft zich daarom verbonden aan een pilot  om te onderzoeken hoe we o.a. meer het gebiedsteam en thuiszorg bij het dorpshuis kunnen betrekken. Door te kijken hoe we actief bepaalde moeilijker bereikbare inwoners van Warns kunnen betrekken, hopen we het een dorpshuis voor en door iedereen te maken.

Hierdoor hopen we meer bestuurlijke verbinding met de gemeente te krijgen en ook mogelijk fondsen kunnen aanspreken.