De werkgroep Dorpshuis Warns  bestaat op dit moment uit:

  • Geeske Dijkstra
  • Jan Dijkstra
  • Klaas Jan Koenders
  • Mieke Klessens
  • Fritjof Brave

Via de enquête hebben inwoners van Warns zich aan kunnen melden als  vrijwilligers om behulpzaam te  zijn bij het opzetten en realiseren van het Dorpshuis. Diegenen die dit gedaan hebben, zijn inmiddels benaderd. Mocht u ook interesse hebben om zich bij dit vrijwilligersgroepje aan te sluiten, laat het even aan het beheer van het dorpshuis, telefoon: 06 27926370.